Protest Music Live – Dharwad on Dr.M M Kalburgi

 ಕಲಬುರಗಿ ಅಮರ್ ಹೈ

ಮಗನೆ ಮೊಮ್ಮಗನೆ ಬಾರಲೋ
ಕಲಬುರಗಿಯ ದಂಡು ಬಂದಾದ ನೋಡಲೋ

ಕಲಬುರಗಿಯ ದಂಡು ಸತ್ಯ
ಸಂಶೋಧಕರ ಹಿಂಡು ಇದು
ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲ ಮಗನೆ
ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಸುಖವಿಲ್ಲ ಮಗನೆ
ಮೋಸದಿಂದ ಪಾಸಿ ಮಾಡಿ
ಗುರುವಿಗೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟ ಮಗನೆ

ಸತ್ಯದ ಸಂಶೋಧಕನು
ನಿತ್ಯದ ಪರಿಪಾಲಕನು
ಶರಣರ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಚನ
ಸಾಹಿತ್ಯ ಜನರದೆಂದ
ಕೆಟ್ಟಿತು ಕಲ್ಯಾಣವೆಂದೇ
ಕಲಿಯುಗ ಕಲಬುರಗಿ ಮುಂದೆ

ಇತಿಹಾಸದ ಪಾಠ ಹೇಳಿ
ಹುಸಿಯಾಟವ ಸೋಸಿ ನೋಡಿ
ಐಕ್ಯನಾಗಲಿಲ್ಲ ಬಸವ
ಹತ್ಯೆಯಾದ ಕ್ರಾಂತಿ ಬಸವ
ಲಿಂಕನ್ ನ ಹತ್ಯೆ ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ನ ಹತ್ಯೆ
ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮವಲ್ಲ
ವೀರಶೈವರು ಹಿಂದೂ ಅಲ್ಲ
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮವಲ್ಲ
ಲಿಂಗಾಯತರು ಹಿಂದೂ ಅಲ್ಲ
ಪಾನ್ಸರೆ ದಾಭೋಲ್ಕರರನು
ಗುಂಡಿಕ್ಕಿದ ಮುಂಡೆ ಮಕ್ಕಳೆ
ಬಂಡರಿವರು ಷಂಡರಿವರು
ಮೌಢ್ಯದ ಪರಿವಾರದವರು

ಅಂಬಲಿ ಕಂಬಳಿ ಆಸ್ತಿ
ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ
ವಿ ಸಿ ವಿದ್ವಾಂಸನಾಗಿ
university ಯೋಧನಾಗಿ
ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರ ಇಂದು
ಕಣ್ಮರೆಯಾಯಿತು ಅಂದು

ಜಾತಿವಾದಿ ತಾಯ್ಗಂಡರೇ
ಕೋಮುವಾದಿ ಮತಾಂಧರೇ
ಸಂಶೋಧಕ ಸತ್ತಿಲ್ಲ
ಕಲಬುರಗಿ ಕೊನೆಯತನಕ
ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶಪಥ ಒಂದೇ
ನೀ ನಡೆದ ದಾರಿ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close